Lampión svätej Lucie

Lampión svätej Lucie

Imeľ 11. decembra (nedeľa) – odchádzame spred fary presne o 17.oo, Sv. Lucia je nositeľkou svetla. Aj my sa chceme takýmto netradičným spôsobom pridať k jej duchovnému odkazu. Treba si priniesť “lampióny šťastia”(najlepšie tie z ryžového papiera a s bambusovým vystužením, tie sa v prírode rozložia), ktoré potom spoločne vypustíme na určenom mieste. Malé deti …
Continue Reading

Vianočná svätá spoveď

Vianočná svätá spoveď

vianočné-spovedanie-2016-v-dekanáte

1. novembra, pozvánka na modlitbu za všetkých verných zosnulých

1. novembra, pozvánka na modlitbu za všetkých verných zosnulých

novembra 2016 pozvánka na modlitbu za všetkých verných zosnulých 1-novembra-pozvanka-na-modlitbu-2016

Úplné odpustky za zosnulých

Úplné odpustky za zosnulých

Zmena času 30.10.2016

Zmena času 30.10.2016

Zmeny času 2016 Aj v roku 2016 dochádza k úprave času na letný a zimný. Ku zmene na letný čas, posunutím o jednu hodinu dopredu, došlo v čase 2:00 hod na 3:00 hod dňa 27. 3. 2016. Aktuálne nás čaká zmena na zimný čas. Hodiny si nastavíme o hodinu späť, z 3:00 hod na 2:00 hod, dňa …
Continue Reading

Príprava na prijatie sviatosti Eucharistie (1.sv. prijímanie))

Príprava na prijatie sviatosti Eucharistie (1.sv. prijímanie))

Už 10. septembra 2016 sme mali prvé stretnutie záujemcov o vysluhovanie sviatosti Eucharistie spolu s ich rodičmi (rodičom). Som veľmi potešený, že i v dnešnej ťažkej a uponáhľanej dobe je stále záujem o túto sviatosť. Do dnešného dňa sa v našej farnosti na prijatie tejto sviatosti prihlásilo 9 kandidátov. Žiaľ, i napriek tomu, že sme …
Continue Reading

Príprava na prijatie sviatosti birmovania

Príprava na prijatie sviatosti birmovania

Už 10. septembra 2016 sme mali prvé stretnutie záujemcov o vysluhovanie sviatosti birmovania spolu s ich rodičmi (rodičom). Som veľmi potešený, že i v dnešnej ťažkej a uponáhľanej dobe je stále záujem o túto sviatosť. Do dnešného dňa sa v našej farnosti na prijatie tejto sviatosti prihlásilo 16 kandidátov. Žiaľ, i napriek tomu, že sme …
Continue Reading

Poďakovanie Bohu za úrodu

Poďakovanie Bohu za úrodu

2. októbra vo sv. omšiach poďakujeme Pánu Bohu za úrodu. Príďte sa aj vy zapojiť a pomôcť pri výzdobe nášho kostola k tejto milej slávnosti. Môžte prísť už v túto sobotu (1.10.2016) v doobedňajších hodinách. Ďakujeme 🙂  

“Birmovka” v Imeli

“Birmovka” v Imeli

Srdečne vás pozývam na stretnutie ohľadom vysluhovania sviatosti birmovania v našej farnosti na jeseň 2017. Stretnutie sa uskutoční   10. septembra 2016 o 10:30 v katolíckom kostole v Imeli   Na stretnutie sú pozvaní všetci, ktorí majú záujem prijať túto sviatosť spolu so svojím rodičom (resp. oprávnenou osobou)  spolu s riadne vyplnenou touto prihláškou, ktorú …
Continue Reading

1. sväté prijímanie 2017 v Imeli

1. sväté prijímanie 2017 v Imeli

Srdečne pozývam deti a ich rodičov (rodiča resp.oprávnenú osobu) na prvé stretnutie ohľadom prvého svätého prijímanie detí na jar 2017. Stretnutie sa uskutoční 10. septembra 2016 o 9:00 v katolíckom kostole v Imeli.               Na stretnutie je potrebné si so sebou priniesť túto riadne vyplnenú prihlášku, ktorú nájdete na …
Continue Reading