Rafael vo Veselom, stretnutie motorkárov

Rafael vo Veselom, stretnutie motorkárov

28.5.2016 Veselé Pozývame všetkých ochotných na krásnu akciu do mojej bývalej farnosti Veselé na stretnutie motorkárov s názvom Rafael. Bude sv. omša za motorkárov s posvätením motoriek, guláš, nealko a snáď aj nejaká hudba. + spanilá jazda Tešíme sa na vašu účasť 9:30 odchádzame od fary v Imeli. Cesta trvá 2:15 hod, sv.omša začína o …
Continue Reading

Posvätenie polí a budúcej úrody

Posvätenie polí a budúcej úrody

Na budúcu nedeľu 1. mája na sviatok práce, pre nás kresťanov na sviatok sv. Jozefa robotníka, sa stretneme o 15.00 pred našim kostolom a v sprievode sa presunieme na dohodnuté miesto, kde posvätím polia a budúcu úrodu v rámci prosebných dní za úrodu.

Otvorenie 5. sezóny motorkárov – Tvrdošovce

Otvorenie 5. sezóny motorkárov – Tvrdošovce

presnejšie info na motoride.sk 30.04.2016 o 11:15 odchádzame z Imeľa s pred baru-jednota-stánok s pečivom-autobusová zástavka. Kto sa pridá? Stačí prísť a spoločne odísť Tešíme sa na vás

Poďakovanie

Poďakovanie

Veľmi pekne ďakujem všetkým zainteresovaným za nádherný zážitok počas slávenie sviatkov Veľkej noci u nás v Imeli. A zároveň prajem všetkým hojnosť Božieho požehnania a radosť v srdci zo zmŕtvychvstalého Krista.

Veľká noc 2016

Veľká noc 2016

    Ako to bude u nás pred a počas slávenia Veľkonočných sviatkov.

24-hodinová EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA HURBANOVSKÉHO DEKANÁTU   4. – 5. marca 2016

24-hodinová EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA HURBANOVSKÉHO DEKANÁTU 4. – 5. marca 2016

CELODENNÁ EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA HURBANOVSKÉHO DEKANÁTU 4.-5.03.2016 Náš Hurbanovský dekanát sa zapojí do celosvetovej iniciatívy 24 hodín pre Pána. Svätý Otec František podporil podnet Pápežskej rady pre novú evanjelizáciu a želá si, aby sa Cirkev po celom svete zapojila do podujatia “24 hodín pre Pána”. V piatok 4. marca od 17.00 hod. budú otvorené kostoly na …
Continue Reading

Veľkonočná sviatosť zmierenia v dekanáte

Veľkonočná sviatosť zmierenia v dekanáte

Pozývame vás na zmierenie sa s Bohom k Veľkonočným sviatkom. Je veľmi potrebné, aby bol človek k sebe kritický, čestný a zodpovedný pred sebou, pred inými ľuďmi ale hlavne pred Bohom. Veľkonočné spovedanie 2016 v dekanáte Hurbanovo

stretnutie koledníkov Dobrej noviny

stretnutie koledníkov Dobrej noviny

Všetky deti, ktoré koledovali tohto roku pre Dobrú novinu pozývam v piatok (26.02.) už na sv. omšu o 17.oo a po nej sa presunieme na faru na priateľské stretnutie.

Pašie na Veľký piatok

Pašie na Veľký piatok

Nakoľko chceme intenzívnejšie prežívať a sláviť Veľkonočné sviatky a aj Veľký piatok umučenia nášho Pána Ježiša Krista, pripravujeme spievané pašie v maďarskom jazyku. Má to však len jeden háčik, potrebujeme k tomu vás ochotných ľudí, ktorí by ste boli ochotní prísť pár krát na nácvik, aby bol prednes dôstojný a aby mali z neho duchovný …
Continue Reading

Krížová cesta

Krížová cesta

počas piatich pôstnych nedieľ sa budeme spoločne modlievať krížovú cestu medzi svätými omšami. To znamená, že cca. 9.00-9:30 v oboch rečiach. Nájdime si čas, pretože modlitba krížovej cesty je aj našou duchovnou prípravou počas pôstneho obdobia, prípravou na slávenie Veľkonočného trojdnia (Zeleného štvrtku-Pánovej poslednej večere, Veľký piatok-Pánovho umučenia a Bielej soboty-vigílie slávneho zmŕtvychvstania)