Ročný výkaz o hospodárení vo farnosti za rok 2016

Elektronický_výkaz_2016

Ekumenická pobožnosť – Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Ekumenická pobožnosť – Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

POZVÁNKA na 24. január 2017 Zmierenie – ženie nás Kristova láska Megbékélés – Krisztus szeretete szorongat minket (2Kor 5,14–20)

Roráty

Roráty

Viete, čo sú to roráty? Starší ľudia by si určite s dávkou nostalgie spomenuli na svoje detstvo a advent. Rorátna sv. omša v skorých ranných hodinách mala svoje čaro. A ako je to dnes? Adventný čas je časom očakávania. V liturgických textoch a piesňach zaznieva odveká túžba ľudského srdca po Bohu. Aby sme v sebe …
Continue Reading

Vianoce u nás

Vianoce u nás

Vianočné oznamy – Imeľ – 2016

Lampión svätej Lucie

Lampión svätej Lucie

Imeľ 11. decembra (nedeľa) – odchádzame spred fary presne o 17.oo, Sv. Lucia je nositeľkou svetla. Aj my sa chceme takýmto netradičným spôsobom pridať k jej duchovnému odkazu. Treba si priniesť „lampióny šťastia“(najlepšie tie z ryžového papiera a s bambusovým vystužením, tie sa v prírode rozložia), ktoré potom spoločne vypustíme na určenom mieste. Malé deti …
Continue Reading

Vianočná svätá spoveď

Vianočná svätá spoveď

vianočné-spovedanie-2016-v-dekanáte

1. novembra, pozvánka na modlitbu za všetkých verných zosnulých

1. novembra, pozvánka na modlitbu za všetkých verných zosnulých

novembra 2016 pozvánka na modlitbu za všetkých verných zosnulých 1-novembra-pozvanka-na-modlitbu-2016

Úplné odpustky za zosnulých

Úplné odpustky za zosnulých

Zmena času 30.10.2016

Zmena času 30.10.2016

Zmeny času 2016 Aj v roku 2016 dochádza k úprave času na letný a zimný. Ku zmene na letný čas, posunutím o jednu hodinu dopredu, došlo v čase 2:00 hod na 3:00 hod dňa 27. 3. 2016. Aktuálne nás čaká zmena na zimný čas. Hodiny si nastavíme o hodinu späť, z 3:00 hod na 2:00 hod, dňa …
Continue Reading

Príprava na prijatie sviatosti Eucharistie (1.sv. prijímanie))

Príprava na prijatie sviatosti Eucharistie (1.sv. prijímanie))

Už 10. septembra 2016 sme mali prvé stretnutie záujemcov o vysluhovanie sviatosti Eucharistie spolu s ich rodičmi (rodičom). Som veľmi potešený, že i v dnešnej ťažkej a uponáhľanej dobe je stále záujem o túto sviatosť. Do dnešného dňa sa v našej farnosti na prijatie tejto sviatosti prihlásilo 9 kandidátov. Žiaľ, i napriek tomu, že sme …
Continue Reading