Rodinný deň – Családi nap – Family day

Rodinný deň – Családi nap – Family day

Srdečne Vás pozývame na

Posvätenie motoriek a posvätenie budúcej úrody

Posvätenie motoriek a posvätenie budúcej úrody

viac fotiek nájdete tu

1. sväté prijímanie – stretnutie

1. sväté prijímanie – stretnutie

Na budúcu nedeľu 8.4.2018 po slovenskej sv. omši cca 10.30 bude stretnutie s rodičmi a ich deťmi, ktoré sa tohto roku pripravujú v našej farnosti na slávnosť prvého svätého prijímania.

zmena času

zmena času

Zmena zimného času na letný čas Nedeľa, 25. marca 2018 čas meníme z 2:00 na 3:00

Veľká noc u nás

Veľká noc u nás

Veľká Noc 2018 – spovedačky, Imeľ

Veľká noc – spovede v dekanáte

Veľká noc – spovede v dekanáte

spovedanie k Veľkej noci 2018 – dekanáte Hurbanovo

PAŠIE – nácvik spevu k Veľkému piatku

PAŠIE – nácvik spevu k Veľkému piatku

V piatok 9. marca o 18:00 budeme mať v našom kostole prípravu-nácvik pašií pod vedením nášho organistu pána Tibora Pogánya. Budeme veľmi radi, keď si nájdete čas a prídete medzi nás, aby sme mohli obohatiť liturgiu Veľkého piatku spevom evanjelia o umučení Ježiša Krista.

Veľkonočná sviatosť zmierenie – svätá spoveď

Veľkonočná sviatosť zmierenie – svätá spoveď

Veľkonočná svätá spoveď v našej farnosti bude v sobotu 18.3.2018 15.3o – 16.3o. Spovedať budeme viacerí kňazi. Prosím zadeľte si čas, aby ste boli na Veľkú noc pripravení aj po duchovnej stránke.

„Prispej šatstvom!“

„Prispej šatstvom!“

18. marca vo sv. omšiach sme pripravili spolu s deťmi našej základnej školy zbierku obnoseného ošatenia a hračiek. Svoj obetný dar prinesieme spolu s obetnými darmi počas nedeľných sv. omší. Takto sa chceme aj my spolu s deťmi zapojiť do pôstu tým, že sa podelíme. Zbierka je určená hlavne pre krízové centrum v Hurbanove. Zo srdca ďakujem siedmakom zo ZŠ …
Continue Reading

„24 hodín pre Pána“

„24 hodín pre Pána“

Podľa výzvy Svätého Otca Františka sa aj tento rok uskutoční pôstna iniciatíva „24 hodín pre Pána“, ktorá sa má každý rok konať na sobotu pred 4. pôstnou nedeľou. V tomto roku pripadne táto iniciatíva na 9.-10. marca 2018. V našej farnosti sa k tejto iniciatíve pripojíme v piatok    9. marca po sv. omši od 17:30-18:00 tichou polhodinovou adoráciou pred …
Continue Reading