Zmena času 30.10.2016

Zmena času 30.10.2016

Zmeny času 2016 Aj v roku 2016 dochádza k úprave času na letný a zimný. Ku zmene na letný čas, posunutím o jednu hodinu dopredu, došlo v čase 2:00 hod na 3:00 hod dňa 27. 3. 2016. Aktuálne nás čaká zmena na zimný čas. Hodiny si nastavíme o hodinu späť, z 3:00 hod na 2:00 hod, dňa …
Continue Reading

Príprava na prijatie sviatosti Eucharistie (1.sv. prijímanie))

Príprava na prijatie sviatosti Eucharistie (1.sv. prijímanie))

Už 10. septembra 2016 sme mali prvé stretnutie záujemcov o vysluhovanie sviatosti Eucharistie spolu s ich rodičmi (rodičom). Som veľmi potešený, že i v dnešnej ťažkej a uponáhľanej dobe je stále záujem o túto sviatosť. Do dnešného dňa sa v našej farnosti na prijatie tejto sviatosti prihlásilo 9 kandidátov. Žiaľ, i napriek tomu, že sme …
Continue Reading

Príprava na prijatie sviatosti birmovania

Príprava na prijatie sviatosti birmovania

Už 10. septembra 2016 sme mali prvé stretnutie záujemcov o vysluhovanie sviatosti birmovania spolu s ich rodičmi (rodičom). Som veľmi potešený, že i v dnešnej ťažkej a uponáhľanej dobe je stále záujem o túto sviatosť. Do dnešného dňa sa v našej farnosti na prijatie tejto sviatosti prihlásilo 16 kandidátov. Žiaľ, i napriek tomu, že sme …
Continue Reading

Poďakovanie Bohu za úrodu

Poďakovanie Bohu za úrodu

2. októbra vo sv. omšiach poďakujeme Pánu Bohu za úrodu. Príďte sa aj vy zapojiť a pomôcť pri výzdobe nášho kostola k tejto milej slávnosti. Môžte prísť už v túto sobotu (1.10.2016) v doobedňajších hodinách. Ďakujeme 🙂  

“Birmovka” v Imeli

“Birmovka” v Imeli

Srdečne vás pozývam na stretnutie ohľadom vysluhovania sviatosti birmovania v našej farnosti na jeseň 2017. Stretnutie sa uskutoční   10. septembra 2016 o 10:30 v katolíckom kostole v Imeli   Na stretnutie sú pozvaní všetci, ktorí majú záujem prijať túto sviatosť spolu so svojím rodičom (resp. oprávnenou osobou)  spolu s riadne vyplnenou touto prihláškou, ktorú …
Continue Reading

1. sväté prijímanie 2017 v Imeli

1. sväté prijímanie 2017 v Imeli

Srdečne pozývam deti a ich rodičov (rodiča resp.oprávnenú osobu) na prvé stretnutie ohľadom prvého svätého prijímanie detí na jar 2017. Stretnutie sa uskutoční 10. septembra 2016 o 9:00 v katolíckom kostole v Imeli.               Na stretnutie je potrebné si so sebou priniesť túto riadne vyplnenú prihlášku, ktorú nájdete na …
Continue Reading

Cyklo Holeška tour 2016 – pozvánka

Cyklo Holeška tour 2016 – pozvánka

Srdečne Vás pozývame na túto milú akciu Cyklo Holeška tour 2016, ktorá sa uskutoční 1.9.2016 od 8:00 – 14:00 so štartom v Dolnom Lopašove     POZOR prihlásiť sa treba najneskôr do 21. augusta do 18:oo Jubilejný 10. ročník cyklistického prejazdu po vyznačenej cyklotrase, cez jednotlivé obce Mikroregiónu nad Holeškou. Tento rok so štartom a …
Continue Reading

Westernové preteky o putovný pohár

Westernové preteky o putovný pohár

Odchádzame z Imeľa 30.7.2016 o 10:00 z pred Jednoty na Hlavnej ulici. Odchod z Trnovca je plánovaný na cca 17:00 záleží ako sa dohodneme. Treba sa záväzne prihlásiť najlepšie v sakristii kostola u p. Ruženky Laurinecovej – kostolníčky a pri zápise zaplatiť poplatok 2,-€/osoba na cestovné  

rodinný deň – családi nap – family day

rodinný deň – családi nap – family day

2.7.2016 v sobotu o 16.oo pripravujeme pre rodičov a ich deti rodinný deň – családi nap – family day. Uskutoční sa na farskom dvore ako poďakovanie za Božie dobrodenia počas uplynulého školského roka. Budeme opekať, hrať sa, možno aj spievať… vstup je voľný. So sebou si treba priniesť len palicu na opekanie, dobrú náladu a …
Continue Reading

HODY

HODY

Ako isto viete 26. júna máme v našej farnosti hody. Hody sú už tradične spájané s rôznymi zábavami, diskotékami a rodinnými návštevami. Avšak Hody sú vždy slávnosťou patróna-ochrancu farnosti, teda u nás sv. Jána Krstiteľa. Preto vás povzbudzujem k hojnej účasti na sv. omši pri ktorej by ste mohli pristúpiť aj ku svätému prijímaniu. Spovedám …
Continue Reading